Уважаеми  колеги,

Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Европейската мрежа за монетни находки (ECFN) и проектът Nomisma.org имат удоволствието да обявят поканата за заявки за участие в международната конференция

Десетата съвместна среща на ECFN и Nomisma.org &

Вторите български нумизматични четения:

Традиционна нумизматика и цифрови перспективи

Десетата съвместна среща на Европейската мрежа за монетни находки и Nomisma.org ще се проведе заедно с Вторите български нумизматични четения в София, България, в периода 19-23 юни 2023 г.

Домакин на научния форум ще бъде СУ „Св. Климент Охридски”.

Фокусът на конференцията е върху традиционните нумизматични изследвания на монетни находки (гръцки, келтски, римски, средновековни) и тяхното взаимодействие със съвременните дигитални технологии. Програмата ще включва четири работни дни, организирани в няколко последователни секции с почивки за кратки посещения на местни археологически обекти в рамките на град София (антична Сердика) и близкия район. Предвидена е и целодневна екскурзия до археологическия обект Хераклея Синтика, Регионалния исторически музей в Благоевград и Рилския манастир.

Участниците могат да избират между следните програмни секции:

Приемат се заявки и за постери (формат A0: 841 x 1189 mm, портрет).

Официалните езици на конференцията са английски, немски, френски, италиански и български (за участниците в BulgNR).

За да заявите доклад/постер, моля използвайте онлайн формата на страницата на конференцията https://www.bg-numismatic-readings.com/submission/

Крайният срок за подаване на заявки е 31.10.2022 г.

Всички предложения ще бъдат оценени и колегите ще бъдат уведомени за решението на оценителите в сроковете, обявени на страницата на конференцията.

Информация за възможностите за пътуване и настаняване ще бъде предоставена своевременно на уеб страницата на конференцията.

За участие в конференцията не се изисква такса. В случай, че е необходима допълнителна информация, моля свържете се с нас на: 10ecfn_nomisma@bg-numismatic-readings.com

Управителен комитет:

Rahel C. Ackermann (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Switzerland)

Dilyana Boteva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria)

Mirjana Vojvoda (Institute of Archaeology, Belgrade, Republic of Serbia)

David Wigg-Wolf (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Germany)

Ulrike Peter, (Corpus Nummorum, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Germany)

Andrew Meadows, (University of Oxford, UK)