ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК

19. Юни

Регистрация
Откриване
ECFN 1
ECFN 2
обяд
BulgNR 1
WORKSHOP 1
Коктейл
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:15-13:50
13:50-14:50
14:50-16:40
17:00-18:30
19:00-21:00

20. Юни

ECFN 3
Bithynia Panel
обяд
BulgNR 2
WORKSHOP 2
9:00-10:50
11:10-12:45
12:45-14:45
14:45-16:35
16:55-18:25

21. Юни

ECFN 4
ECFN 5
обяд
BulgNR 3/ECFN 6
Презентация на NOMISMA
Постерна сесия
9:00-10:50
11:10-13:00
13:00-15:00
15:00-16:30
16:45-17:15
17:15-19:15

22. Юни

ECFN 7
ECFN 8
обяд
WORKSHOP 3
Посещение на музеите
Закриване & коктейл
9:00-10:50
11:10-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:3-18:30
18:30-21:00

23. Юни

Екскурзия до Хераклея Синтика, Исторически музей-Петрич и РИМ Благоевград