10:00-13:45

10:00-11:30

1st Discussion session, Mediaeval Numismatics /
1 дискусионна сесия, Средновековна нумизматика

11:30-11:45Break / Пауза

11:45-13:15

2st Discussion session, Ottoman and Modern Numismatics/
2 дискусионна сесия, Османска и съвременна нумизматика

13:15-13:45

Closing words / Заключителни речи