10:00-14:30

10:00-11:30

1st Discussion session, Greek and Thracian Numismatics /
1 дискусионна сесия, Гръцка и тракийска нумизматика

11:30-11:45 – Break / Пауза

11:45-13:15

2st Discussion session, Greek and Thracian Numismatics /
2 дискусионна сесия, Гръцка и тракийска нумизматика

14:30-18:00

14:30-16.00

3rd Discussion session, Roman Numismatics /
3 дискусионна сесия, Римска нумизматика

16.00-16:15 – Break / Пауза

16:15-17.45

4rd Discussion session, Roman Numismatics /
4 дискусионна сесия, Римска нумизматика

10:00-13:45

10:00-11:30

1st Discussion session, Mediaeval Numismatics /
1 дискусионна сесия, Средновековна нумизматика

11:30-11:45Break / Пауза

11:45-13:15

2st Discussion session, Ottoman and Modern Numismatics/
2 дискусионна сесия, Османска и съвременна нумизматика

13:15-13:45

Closing words / Заключителни речи