14:30-16.00

3rd Discussion session, Roman Numismatics /
3 дискусионна сесия, Римска нумизматика

16.00-16:15 – Break / Пауза

16:15-17.45

4rd Discussion session, Roman Numismatics /
4 дискусионна сесия, Римска нумизматика