10:00-11:30

1st Discussion session, Greek and Thracian Numismatics /
1 дискусионна сесия, Гръцка и тракийска нумизматика

11:30-11:45 – Break / Пауза

11:45-13:15

2st Discussion session, Greek and Thracian Numismatics /
2 дискусионна сесия, Гръцка и тракийска нумизматика