Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България