Исторически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Националният Археологически институт с музей към БАН, Регионален Исторически Музей София и Първа Инвестиционна Банка имат удоволствието да Ви поканят на международната научна конференция

Български нумизматични четения:

История и общество в перспективата на нумизматиката

Конференцията ще се проведе онлайн на 10 -12 ноември 2020 г. във виртуалното пространство на СУ „Св Климент Охридски“, в платформата Webex.

Целта е да се постави началото на регулярното провеждане на подобни научни форуми, където български и чуждестранни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, история на изкуството, етнологията и др. да представят своите наблюдения върху проблеми на емитирането и циркулацията на парични масиви, икономиката, търговия, финанси и т.н. като част от реконструкцията на глобалната картина на историческото минало на Югоизточна Европа от Античността до Османския период (VI в. пр. Хр. – XIX в.).