Покана за доклади и постери

4 април 2022 г.

31 октомври 2022 г.
30 ноември 2022 г.

10 януари 2023 г.

Публикуване на поканата за заявяване на  доклади и постери

Край на подаването на заявки за доклади и постери
Удължен срок за подаване!

Изпращане на уведомление за приетите доклади и постери


РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛУШАТЕЛИ

15 май 2023 г.

21 май 2023 г.

Затваряне на онлайн регистрацията за слушатели

Удължен срок за подаване!


ИЗПРАЩАНЕ НА ПОСТЕРИТЕ / ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

4 юни 2023 г.
14 юни 2023 г.

краен срок за изпращане на постерите
краен срок за изпращане на презентациите

ДНИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

19 юни 2023 г.
23 юни 2023 г.

Откриване на конференцията
Закриване на конференцията