Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – Исторически факултет

Национален Археологически институт с музей към БАН

Регионален Исторически Музей София

Първа Инвестиционна Банка