От 19 до 23 юни 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международна конференция, която обединява два научни форума ‒ Десетата съвместна среща на ECFN и Nomisma.org, както и Вторите български нумизматични четения.

СЪВМЕСТНИТЕ СРЕЩИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА МОНЕТНИ НАХОДКИ (ECFN) И NOMISMA.ORG

Европейската мрежа за монетни находки (ECFN) е мрежа от институции, ангажирани с проучване и документиране на монетни находки на територията на цяла Европа. Мрежата се координира от Römisch-Germanische Kommission (RGK) на Германския археологически институт (DAI).

Nomisma.org е съвместен проект, чиято цел е да насърчи използването в нумизматиката на цифрови концепции в съгласие принципите на свързаните отворени данни (Linked Open Data). Съвместните срещи предлагат плодотворно пространство, където специалистите нумизмати могат да представят и обсъждат изследвания на монетни находки датиращи от периода от Желязната епоха до Средновековието, резултати от дигитални проекти за монетни находки, включително ГИС приложения, статистически изследвания, бази данни, онлайн приложения и др.

БЪЛГАРСКИ НУМИЗМАТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ (bulgnr) Целта на BulgNR е да бъде редовен научен форум, на който български и международни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, изкуствознанието, антропологията и др. представят своите наблюдения върху емитирането и циркулацията на монети, икономика, търговия, финанси, традиционни и нови методи в нумизматичните изследвания и др., като принос към картината на миналото на Югоизточна Европа от Античността до Османския период (VI в. пр. Xp. – XIX в.).

От 2012 г. са проведени девет съвместни срещи на ECFN и Nomisma.org:

  • Първа съвместна среща на ECFN и Nomisma.org ‒ 2012 г., Франкфурт а.М., Германия
  • Втора съвместна среща на ECFN и Nomisma.org ‒ 2013 г., Археологически парк Карнунтум, Петронел-Карнунтум, Австрия
  • Трета съвместна среща на ECFN и Nomisma.org ‒ 2014 г., Базел, Швейцария
  • Четвърта съвместна среща на ECFN и Nomisma.org ‒ 2015 г., Варшавски университет, Полша
  • Пета съвместна среща на Nomisma.org и ECFN ‒ 2016, Université de Caen Normandie, Франция
  • Шеста съвместна среща на Nomisma.org и ECFN ‒ 2017, Национален музей на Дания в Копенхаген, Дания
  • Седма съвместна среща на ECFN и Nomisma.org ‒ 2018 г., Museu de Prehistoria de València, Испания
  • Осма съвместна среща на ECFN и nomisma.org ‒ 2019, Università degli Studi di Messina, Италия
  • Девета съвместна среща на ECFN и nomisma.org ‒ 2021 г., Археологически парк Viminacium, Сърбия