Уважаеми колеги,

Исторически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Националният Археологически институт с музей към БАН, Регионален Исторически Музей София и Първа Инвестиционна Банка имат удоволствието да Ви поканят на международната научна конференция

Български нумизматични четения:
История и общество в перспективата на нумизматиката

Целта е да се постави началото на регулярното провеждане на подобни научни форуми, където български и чуждестранни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, история на изкуството, етнологията и др. да представят своите наблюдения върху проблеми на емитирането и циркулацията на парични масиви, икономиката, търговия, финанси и т.н. като част от реконструкцията на глобалната картина на историческото минало на Югоизточна Европа от Античността до Османския период (VI в. пр. Хр. – XIX в.).

Конференцията ще се проведе в дните 9-11 октомври 2020 г. Домакин на събитието е Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Програмата предвижда пристигане и регистрация на участниците на 9 октомври 2020 г., презентации на ключови лектори в Аулата на Софийски Университет и прием вечерта. В рамките на следващите два работни дни обсъжданите теми ще са фокусирани върху различни аспекти на монетите като извор за историята на балканските общности от Античността, Средновековието и Османския период, тяхното място в културата и бита на традиционните общества (като символен капитал, дар, апотропей и др.). В последния ден се предвижда дискусионна среща на нумизматите от регионалните исторически музеи в България, които, съвместно с колегите си от други национални или чуждестранни научни институции, да обсъдят перспективите на развитие на българската нумизматика.

Крайният срок за подаване на заявки за участие с доклад или постер е
31 май 2020 г.

Официални езици на конференцията са английски, немски, френски или български с презентация на един от посочените западни езици. При подаване на заявката, авторите следва да изпратят резюме до ок. 200 думи/1500 знака (с интервали)на английски, немски или френски.

Докладите не трябва да надхвърлят 15 мин. Постерите следва да са с размер A1 (594 x 841 мм). Авторите носят отговорност за авторските права на възпроизвежданите снимки и разпечатването на постерите.

Не се изисква такса за участие в конференцията.

За заявка моля попълнете формуляра:

https://forms.gle/cwZ7KVva5bUTjYLS8

Информация относно възможностите за настаняване и пътуване ще бъде съобщена допълнително.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас на адреса на конференцията bg.numismatic.readings@gmail.com