Благодарим ви!

Уважаеми колеги и приятели,

Дължим на всички ви искрени благодарности за това, че превърнахте последните дни в безценно изживяване! Благодарим ви, че направихте този научен форум възможен!

С най-добри пожелания,

Почетният и Организационният комитети

Как да инсталираме Cisco Webex

1. Свържете предварително периферните устройства, които смятате да използвате за разговора (например, слушалки с микрофон за мобилен телефон), и се уверете, че работят. Ако използвате лаптоп не е задължително да включите допълнително устройство.

2. Последвайте линка към виртуалната стая, който сте получили.

3. Това ще ви препрати към страница (виж Фиг. 1), която ще ви насочи да свалите инсталационен файл.

Фиг. 1

4. Отворете папката, която е настроена по подразбиране за сваляне на файлове, и извършете инсталацията на webex.exe.

5. Следният прозорец (виж Фиг. 2) ще показва статуса на процеса.

Фиг. 2

6. След приключване на инсталацията трябва да въведете име и имейл. Не е необходима предварителна регистрация.

За да инсталирате приложението на Webex на телефон следвайте линковете за iPhone и Android.

BulgNR преминава в уеб формат

Уважаеми колеги,

Поради епидемична обстановка конференцията ще се проведе изцяло в онлайн формат в посочените дни 10-12 ноември 2020 г. Не се предвиждат присъствени сесии. Убедени сме, че дискусиите ни във виртуална среда ще са пълноценни и ползотрворни за обсъждането на важните научни въпроси.

Четвърто циркулярно писмо

Уважаеми колеги,

В отговор на постъпилите множество сигнали от участниците за кратките срокове за осъществяване на видеозаписите, Организационният комитет взе решение да отложи с 1 месец провеждането на конференцията Български нумизматични четения за

10-12 ноември 2020 г.

Предвид продължаващата епидемична обстановка в България и Европа, липсата на яснота относно достъпа до сградата на Софийски университет след 30.09.2020 г., както и нестабилната политическа ситуация в България към момента, дигиталният формат на конференцията предоставя подходящата платформа да се преодолеят предизвикателствата, пред които е изправен нашият форум.

Организационният комитет се надява, че с променения график всички участници ще имат необходимото време да подготвят видеозаписите на презентациите си до 20 октомври 2020.

В следващите седмици всеки участник ще получи имейл от индивидуалния си координатор по отношение на техническата страна.

При възникнали междувременно въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

Технически инструкции за видеозапис на лекция

Драги колеги,

Както вече ви информирахме, всички автори трябва да изпратят предварителен запис на лекцията си. Ще се радваме да получим видеозаписа не по-късно от 20 септември 2020 г. на имейла на конференцията:  

bg.numismatic.readings@gmail.com

Лекцията може да бъде записана от всеки автор или съавтор. Тя трябва да е с продължителност не повече от 15 минути.

Записът следва да се състои от слайдовете на презентацията и говор към тях. Също така може да запишете и образа на говорещия във видеорамката. За оптимално качество препоръчваме файлът да бъде записан в MP4 видео формат.

За лесен и безпроблемен запис може да използвате наличните  свободнодостъпни приложения за видеоконферентни разговори. Чрез тях може да запишете образа си с уеб-камера (ако желаете), като едновременно показвате слайдовете на вашата презентация. 

За да направите видеозаписа може да използвате широко популярните платформи Cisco Webex или Zoom, както и всякакъв друг софтуер по ваш избор стига да позволява добро качество и да поддържа MP4 формат. И двете платформи предоставят на официалните си интернет страници инструкции за запис  (за Zoom и за Cisco Webex), но може би споделеният опит на обикновените потребители, които са изправени днес пред същите предизвикателства, ще са ви от полза, като напр. за Zoom (валидно и за Webex).

Опция за запис на глас към слайдове на презентация предоставя Microsoft PowerPoint, повече информация можете да намерите тук:

Звуков запис към PowerPoint презентация и конвертиране в MP4 формат.

Насоки за видеозаписа:

  • Продължителност: до 15 минути
  • Формат на видео файла: mp4
  • Краен срок: 25 октомври 2020 г.

Съвети за изготвяне на записа:

  1. По възможност избере тихо място. Избягвайте такива с ехо.
  2. Използвайте слушалки с микрофон, ако притежавате подходящи. По възможност избягвайте употребата на вграден в компютър микрофон.
  3. Направете къс тестов запис, за да проверите качеството на записване на звук и картина.

Ако имате нужда от допълнителна техническа помощ, не се притеснявайте да се обърнете към нас!

Трето циркулярно писмо

Уважаеми колеги,

Надяваме се третият ни циркуляр да ви намира в добро здраве.

Екипът на Български Нумизматични Четения продължава подготовката на конференцията „История и общество в перспективата на нумизматиката“.

Към момента имаме заявки от колеги от над 10 страни. Бихме искали да ви благодарим за проявения интерес към конференцията, което прави възможно провеждането на събитието!

Отчитайки настоящата несигурна ситуация в световен мащаб, Организационният комитет предвижда възможни промени относно начина на провеждане на конференцията и преминаването към хибриден формат на виртуална конференция. С тази цел и да се даде възможност на всички регистрирани колеги, които няма да могат физически да присъстват на форума, искаме да поканим всички да направят видеозапис на презентацията си. Продължителността на записа не трябва да надхвърля 15 минути. Повече информация и технически технически инструкции за изготвянет о му ще може да намерите на новосъздадената уеб-страница на конференцията:

https://www.bg-numismatic-readings.com

Организационният екип е на разположение да осигури необходимата техническа подкрепа, за да направи процеса по записване лесен и приятен!

Молим да изпратите записите си не по-късно от 20 септември 2020 г. на организационния ни имейл:

bg.numismatic.readings@gmail.com

Видео записите ще бъдат качени в контролирана среда в YouTube канала на конференцията, съгласно програмата на събитието, която е в процес на изготвяне. Лекциите ще бъдат достъпни за всички регистрирани участници след 5 октомври 2020, по време на датите на конференцията и при запитване след нейния край.

По време на обявените дати на конференцията 9-11 октомври 2020 г., ще излъчваме на живо онлайн ключовите лекции, кръгли маси и дискусии, които ще бъдат достъпни през виртуална стая, осигурена специално за събитието с контролирано присъствие за лекторите и регистрирани слушатели. По този начин всички регистрирани участници – присъстващи на място в София или включени дистанционно – ще имат възможност да бъдат активни и да са част от общата ни среща.

Поради пандемичната обстановка на този етап не сме в състояние да препоръчаме планиране на резервации за пътуване и престой. В случай че ситуацията в началото на октомври 2020 г. позволява, ние с удоволствие ще подкрепим логистично всички колеги, които ще имат възможност да пътуват, като предложим и възможности за бързи хотелски резервации. Убедени сме, че въпреки трудните времена, заедно сме в състояние да съхраним научното ни общество да продължим нашите изследвания!

Второ циркулярно писмо

Уважаеми колеги,

Екипът на „Български нумизматични четения“ продължава с оптимизъм подготовката на конференцията „История и общество в перспективата на нумизматиката“ без промяна в обявените дати 9-11 октомври 2020 г.

Поради настоящата ситуация и с оглед на големия интерес към форума, срокът за регистрация се удължава до 12.07.2020 г. Организационният комитет има готовност и за отдалечена онлайн връзка с колегите, които биха желали да представят дистанционно своите доклади/постери и да участват в дискусиите.

Ще се радваме да получим вашите регистрации и заедно да проведем един важен и иновативен научен форум през октомври 2020 г.!

За заявка моля попълнете формуляра: https://forms.gle/cwZ7KVva5bUTjYLS8

Нашият екип е адаптивен и ще реагира адекватно към евентуални промени в обстановката за провеждане на конференцията. Допълнителна информация очаквайте в третия циркуляр и на ФБ страницата на конференцията:

https://www.facebook.com/BGNumis/

Първо циркулярно писмо

Уважаеми колеги,

Исторически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Националният Археологически институт с музей към БАН, Регионален Исторически Музей София и Първа Инвестиционна Банка имат удоволствието да Ви поканят на международната научна конференция

Български нумизматични четения:
История и общество в перспективата на нумизматиката

Целта е да се постави началото на регулярното провеждане на подобни научни форуми, където български и чуждестранни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, история на изкуството, етнологията и др. да представят своите наблюдения върху проблеми на емитирането и циркулацията на парични масиви, икономиката, търговия, финанси и т.н. като част от реконструкцията на глобалната картина на историческото минало на Югоизточна Европа от Античността до Османския период (VI в. пр. Хр. – XIX в.).

Конференцията ще се проведе в дните 9-11 октомври 2020 г. Домакин на събитието е Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Програмата предвижда пристигане и регистрация на участниците на 9 октомври 2020 г., презентации на ключови лектори в Аулата на Софийски Университет и прием вечерта. В рамките на следващите два работни дни обсъжданите теми ще са фокусирани върху различни аспекти на монетите като извор за историята на балканските общности от Античността, Средновековието и Османския период, тяхното място в културата и бита на традиционните общества (като символен капитал, дар, апотропей и др.). В последния ден се предвижда дискусионна среща на нумизматите от регионалните исторически музеи в България, които, съвместно с колегите си от други национални или чуждестранни научни институции, да обсъдят перспективите на развитие на българската нумизматика.

Крайният срок за подаване на заявки за участие с доклад или постер е
31 май 2020 г.

Официални езици на конференцията са английски, немски, френски или български с презентация на един от посочените западни езици. При подаване на заявката, авторите следва да изпратят резюме до ок. 200 думи/1500 знака (с интервали)на английски, немски или френски.

Докладите не трябва да надхвърлят 15 мин. Постерите следва да са с размер A1 (594 x 841 мм). Авторите носят отговорност за авторските права на възпроизвежданите снимки и разпечатването на постерите.

Не се изисква такса за участие в конференцията.

За заявка моля попълнете формуляра:

https://forms.gle/cwZ7KVva5bUTjYLS8

Информация относно възможностите за настаняване и пътуване ще бъде съобщена допълнително.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас на адреса на конференцията bg.numismatic.readings@gmail.com