Уважаеми колеги,

В отговор на постъпилите множество сигнали от участниците за кратките срокове за осъществяване на видеозаписите, Организационният комитет взе решение да отложи с 1 месец провеждането на конференцията Български нумизматични четения за

10-12 ноември 2020 г.

Предвид продължаващата епидемична обстановка в България и Европа, липсата на яснота относно достъпа до сградата на Софийски университет след 30.09.2020 г., както и нестабилната политическа ситуация в България към момента, дигиталният формат на конференцията предоставя подходящата платформа да се преодолеят предизвикателствата, пред които е изправен нашият форум.

Организационният комитет се надява, че с променения график всички участници ще имат необходимото време да подготвят видеозаписите на презентациите си до 20 октомври 2020.

В следващите седмици всеки участник ще получи имейл от индивидуалния си координатор по отношение на техническата страна.

При възникнали междувременно въпроси не се колебайте да се свържете с нас.